Stats Area
300
max 300
0
max 300
G1
30
0/0
Name
G2
30
0/0
Name
G3
30
0/0
Name
G4
30
0/0
Name
R1
30
0/0
Name
R2
30
0/0
Name
R3
30
0/0
Name
R4
30
0/0
Name
#
10
#
20
#
30
<
20
>
Left Team

Right Team

Fouls for Question 20

Team Fouls:

R1
R2
R3
R4
Team Fouls:

G1
G2
G3
G4
10s
20s
30s